Geschiedenis

Enkhuizen havenstad voor eeuwig toen en nu

Eindelijk was daar het verlossende woord van de landsheer: er mocht een haven gegraven worden! We schrijven 1361, vijf jaar nadat het plaatsje Enkhuizen stadsrechten had gekregen. Het was het startschot voor de ontwikkeling tot de historierijke havenstad die het nu is. […]

2008-07-14T17:04:14+02:00July 14th, 2008|Categories: Geschiedenis|

Oude haven bij de sluis Workum

Workum heeft sinds 1399 stadsrechten is daarmee een van de jongste Friese elf steden. Tot de gemeentelijke herindeling van 1984 was Workum een zelfstandige gemeente, die samen met de stadjes Hindelopen Stavoren en een groot deel van de toenmalige gemeente Hemelumer Oldeferd opging in de nieuwe gemeente Nijefurd. […]

2024-02-23T20:06:09+02:00June 20th, 2008|Categories: Geschiedenis|

Waarom de naam Stavoren, Staveren of Starum?

De eerst bekende naam van deze drie is Staveren; in oude akten komt de naam Staveren en soms Staveron voor. Het gebruik van de e of o hangt mogelijk af van de voertaal van de schrijver. De naam Staveren betekent waarschijnlijk, ” bij de Staven, de Palen, de Beschoeiing”. Dit duidt natuurlijk op een havenplaats. [...]

2008-06-17T18:16:38+02:00June 17th, 2008|Categories: Geschiedenis|
Go to Top