Workum heeft sinds 1399 stadsrechten is daarmee een van de jongste Friese elf steden. Tot de gemeentelijke herindeling van 1984 was Workum een zelfstandige gemeente, die samen met de stadjes Hindelopen Stavoren en een groot deel van de toenmalige gemeente Hemelumer Oldeferd opging in de nieuwe gemeente Nijefurd.

Bezienswaardigheden

Zoals op meer plaatsen langs de voormalige Zuiderzee is ook in Workum kenmerkend aardewerk te vinden. Het Workumer aardewerk is eenvoudig bruin met decoraties in ringeloor-techniek.

De windmolens De Nijlannermolen bouwjaar 1784, De Snip bouwjaar onbekend en Ybemas Molen bouwjaar 1899. Alle drie de molens zijn van het type grondzeiler en hun functie poldermolen.

Jopie Huisman Museum

Jopie Huisman

Geboren 18 oktober 1922, zoon van vader Ypke en moeder Grietje. Broer van Marijke, Fetje, Maaike, Jeltje, Wieke en Lieuwe. Vanaf zijn jeugd tekent Jopie Huisman wat hij om zich heen ziet en wat hem raakt. Portretten uit zijn jonge jaren laten zijn familie zien, later ook stadsgenoten uit Workum. Het zijn nooit de notabelen van de stad, maar altijd de gewone mensen die zijn belangstelling hebben. Later, in zijn werkzaam leven als oud ijzer en voddenkoopman, zien we die voorliefde voor het kleine, gewone, kapotte, weggegooide terug in zijn schilderijen. Als schilder was Jopie Huisman autodidact. Toch weet hij de bezoekers ademloos naar zijn schilderijen te laten kijken en te betrekken in zijn realistisch geschilderde, bijna volmaakte wereld van onvolmaakte en weggegooide materialen. Maar hij wilde meer laten zien dan de vodden en lompen zelf. Het verhaal van de mens achter het schilderij, is het echte verhaal van Jopie Huisman. Dat wilde hij overbrengen aan de kijker. Dat hem dat gelukt is, bewijst de grote stroom bezoekers voor zijn museum. Sinds de opening in 1986 zijn er bijna twee miljoen mensen geweest, die een bezoek aan het Jopie Huisman Museum gebracht hebben.

Op 29 september 2000 is Jopie Huisman overleden.

Evenementen

In de herfstvakantie worden jaarlijks de Visserijdagen, het Beurtveer en de Strontrace georganiseerd. In september is er de jaarlijkse Veekeuring, eventueel gecombineerd met een Gondelvaart in de avond.