Op vrijdagmorgen vroeg opgestaan want het is vandaag ook mijn verjaardag, bij de bakker brood en broodjes voor de eerste paar dagen en wat lekkers voorbij de koffie ingeslagen.

Marco kwam om 09:00 uur aanboord, hij had voor ons een verrassing meegenomen. Wij kregen allebei een nieuw reddingsvest een Secumar Survival 275 N met harnas voor onze verjaardag aangeboden. Deze moesten natuurlijk meteen door ons gepast en afgesteld worden.

Nadat Marco zijn overige spullen aanboord had gebracht heeft hij de bestelde kaarten update voor ons op de computer geïnstalleerd. Wij hebben het schip in gereedheid gebracht om af te varen naar Den Helder.

Wij zijn om 11:42 uur zwaaiend naar bekenden die ons een goede reis kwamen toewensen onze verenigingshaven van Edam uitgevaren.

Voor het havenhoofd vanaf boei E1 hebben wij een koers gevaren om tussen de aanlooptonnen van Enkhuizen te komen, waarna wij via het Naviduct naar het IJsselmeer zijn gevaren. Het vogelrust gebied De Kreupel hebben wij aan BB-zijde gepasseerd, daarna via de aanloopgeul naar Den Oever en geschut door de Stevin sluizen.

Na de schutting overgeschakeld op VHF-kanaal 16 en via het Visjagersgaatje richting Den Helder, op het Malzwin overgeschakeld naar VHF-kanaal 62 voor verkeerscentrale Den Helder.

Eén Nm voor aankomst bij de Koninklijke Marine Jachtclub heb ik ons gemeld bij de verkeerscentrale Den Helder voor bijzonderheden, wij konden ongestoord onze weg naar de haven vervolgen. Bij aankomst in de jachthaven konden wij vlak voor het havenkantoor tussen twee schepen afmeren.

Vertrek Edam om 11:42 uur aankomst Den Helder om 19:14 uur. Gevaren mijlen 45,30 Nm en de gevaren tijd 7 uur en 32 minuten gemiddelde snelheid 6,01 knoop. Wind ZW 6 Bf.

We lagen koud een half uurtje toen wij controle kregen vanuit het water, een zeehond kwam op 10 meter achter onze spiegel boven water, nieuwsgierig hield hij gedurende vijf minuten bij ons aanboord alles in de gaten. Na het avondeten een glaasje wijn gedronken en daarna zijn wij alle drie op tijd naar bed gegaan om de volgende morgen uitgeslapen aan onze langste zeereis te beginnen.

Enige informatie over De Koninklijke Marine Jachtclub.

De Koninklijke Marine Jachtclub is een personeelsvereniging van de Koninklijke Marine met als doel de beoefening en de bevordering van de watersport, in het bijzonder het zeilen op ruim water. Tevens treedt de KMJC op als vertegenwoordiger van de Koninklijke Marine bij watersportevenementen.

De verenigingsjachthaven bevindt zich op het Harsensschiereiland in Den Helder, nabij de veerboot naar Texel. De haven heeft een gezellig clubhuis, heeft de beschikking over ca 80 ligplaatsen en biedt faciliteiten aan leden en passanten.

Enkele tips voor aanloop Den Helder.

Melding

Schepen worden geacht zich te melden op marifoonkanaal 62 bij de Verkeerscentrale Den Helder bij binnenkomst in of vertrek uit het gebied dat door deze Verkeerscentrale wordt gecontroleerd: komende van zee ter hoogte van de uiterton Molengat of Schulpengat; komende vanuit de Waddenzee op ca 4 mijl van Den Helder (Texelstroom T8-T13, Malzwin M13-M14).

Melding bij vertrek uit de haven is ook gewenst; bij scheepsbewegingen in of uit de Marinehaven kunnen er vaarbeperkingen gelden. De Verkeerscentrale is dag en nacht bemand. Bij de KMJC jachthaven zelf kan men zich melden via VHF 31.

Waterstand en getijstromen

De getijkrommen van Den Helder vertonen een vrij vlakke hoogwaterperiode, die zich over ongeveer drie uur uitstrekt. Binnen die periode kan de tijd van HW variëren; daardoor is de tijd van HW niet scherp bepaald en worden stromingen bij voorkeur t.o.v. het veel scherper bepaalde tijdstip van LW opgegeven. LW Den Helder valt 4.15h vóór HW Harlingen en 1h vóór HW Hoek van Holland.

Op de Texelstroom boven Den Helder staat een sterke getijstroom die bij springtij 3,5 tot 4 knopen kan lopen en waarmee bij het aanlopen van de haven terdege rekening moet worden gehouden. De kentering vindt ongeveer één en 6½ uur ná LW plaats. De sterkste vloedstroom (NE) staat ca 4 uur na LW en de sterkste ebstroom (SW) loopt ca 2 uur vóór LW. Daarmee lopen de eb- en vloedstromen dus ca 1 uur na op de naïef te verwachten tijden.

Vanuit zee via het Molengat komende, heeft men de SE-gaande vloedstroom mee van ongeveer 3 uur na tot 6 uur na LW; via het Schulpengat heeft men de NW-gaande vloedstroom mee van ongeveer 1 uur na tot 6 uur na LW. Vanuit de Texelstroom heeft men de SW-gaande ebstroom mee van ongeveer 5 uur vóór tot 1 uur na LW.

Waarschuwing

Bij noordwestelijke windrichtingen boven windkracht 7 kunnen er bij de ingang van het Molengat gevaarlijke grondzeeën staan, met name bij laag water wanneer de ebstroom nog uitloopt. Onder zulke omstandigheden kunnen jachten de aanloop via het Molengat beter mijden.

Aanloop haven

Komende vanuit zee ligt de ingang van de haven juist voorbij de veerhaven; men houdt de radarpost van het Harssens Schiereiland ruim aan stuurboord. Let op de 191° lichtenlijn (Occ 5s).