Vrijdag 11 juli j.l. in de haven van Edam wat water onder bij de boiler en in de bilgruimte waargenomen, het water onder de boiler met onze nieuwe Oil Extractor weggezogen en het laatste restje weggesponst. Het water in de bilgruimte was te weinig om dit met de elektrisch lens- of de handlenspomp weg te pompen. Dus ook hier de Oil Extractor gebruikt deze is ook prima om door de gaatjes in de spantruimte te komen, het laatste restje weggeponst. Het bleek schoon water te zijn.

Maar nadat wij naar Enkhuizen waren gezeilt weer wat water in de bilgruimte, dit was afkomstig uit de ruimtes tussen de spanten. Ook dit water weer opgenomen.

Maar waar kwam dit schone water vandaan, alle koppelingen bij de boiler nagekeken deze bleken allemaal droog te zijn. In Stavoren het probleem gevonden, achter het luik in de BB-achterhut bleek de kuipdoorvoer die het water in de kuip moet lozen los te zitten, waardoor regenwater naar binnen kon lopen. Dit water liep onder de watertank door naar de boilerruimte en het overige water naar de bilgruimte.

De kuipdoorvoer weer vastgezet en met een paar emmers water getest op dichtheid. Meteen maar besloten om in de ruimte achter de schotten van beide hutten alle doorvoeren, slangenklemmen en alle bouten van de stuurinrichting te controleren.