Het SKS-kampioenschap wordt behaald door de schipper die de minste punten heeft verzameld. Elke schipper mag aan het einde van de rit zijn slechtste resultaat van zijn totaal aftrekken. Dat geldt echter alleen voor wedstrijdpunten. De hem toegekende strafpunten zijn nooit aftrekbaar. Zijn er aan het eind van het kampioenschap meerdere schepen met evenveel punten, dan is dat schip kampioen dat het grootste aantal keren als eerste is gefinisht. Is dat aantal ook gelijk, dan telt het aantal tweede plaatsen, derde, vierde, enzovoort. Indien er dan nog steed geen winnaar kan worden aangewezen, is de uitslag van de laatste wedstrijd waarin alle skûtsjes zijn gestart doorslaggevend.

Enkele uitzonderingen daargelaten, krijgt het schip dat als eerste over de meet gaat 0,9 wedstrijd punt. De nummer twee krijgt twee punten, de nummer drie krijgt drie punten, enzovoort. Wanneer meerdere schepen gelijk finishen worden de punten gedeeld.

Niet starten:

Een skûtsje dat wel het recht heeft om te starten, maar dit om de één of ander reden niet doet, krijgt net zoveel strafpunten als er skûtsjes voor de competitie staan ingeschreven. In de meeste gevallen zijn dat er dus veertien.

Kan een schip door averij niet aan de start verschijnen, dan krijgt het voor deze wedstrijd evenveel wedstrijd punten als er skûtsjes gestart zijn.

Indien de averij is veroorzaakt door een overtreding van een ander skûtsje, dan krijgt het niet startende skûtsje het gemiddelde aantal wedstrijdpunten van alle overige wedstrijden. Daartoe moet de betrokkene echter wèl een protest hebben ingediend, dat door de jury gegrond is verklaard.

Niet finishen:

Een skûtsje dat een wedstrijd niet uitzeilt, krijgt voor die wedstrijd evenveel wedstrijdpunten als er skûtsjes gestart zijn.

Kan een skûtsje de wedstrijd niet uitzeilen, omdat er averij is ontstaan door een overtreding van een ander skûtsje, dan krijgt het gehavende skûtsje het gemiddelde aantal punten van de overige wedstrijden. Daartoe moet de betrokkene echter wèl een protest hebben ingediend, dat door de jury gegrond moet worden verklaard.

Overtredingen:

Wanneer een skûtsje in de fout gaat, krijgt het veertien wedstrijdpunten. Voorwaarde is echter wel dat een ander skûtsje een protest tegen de overtreder indient en een drie koppige jury het protest toekend. Wordt een protest afgewezen door de jury, dan is de indiener van het protest zijn waarborgsom (25 euro) kwijt. Verder heeft het geen gevolgen.

Wordt een protest voortijdig ingetrokken, dan krijgt het skûtsje dat in de fout gaat, gewoon het aantal punten waar het op basis van zijn finishplaats recht op heeft.

Wanneer een deelnemer zijn fout erkent door meteen na de overtreding de wedstrijd te verlaten, krijgt hij veertien punten.

Wanneer een deelnemer zijn fout erkent door een groene vlag in het want te hijsen, krijgt het een ‘vervangendestraf’ van drie extra wedstrijdpunten. Een schipper kan meerdere groene vlaggen in het want hebben hangen. Het totaal aantal punten kan echter niet meer dan veertien bedragen.

Een protesterende schipper moet binnen één uur na aankomst van het laatste skûtsje zijn protest bij de jury indienen of intrekken. Indien de schipper dit nalaat ontvangt hij drie extra strafpunten.

Indien een skûtsje na een verloren protest veertien wedstrijdpunten krijgt, maar in hoger beroep in het gelijk wordt gesteld, dan krijgt het alsnog het aantal punten waar het op basis van zijn finishplaats recht op heeft. Alle skûtsjes die op die wedstrijddag na hem zijn geëindigd schuiven in de dagrangschikking één plaatje op.

Overtredingen tegen bepaalde artikelen uit het originaliteitsreglement kunnen worden bestraft met extra strafpunten of met totale uitsluiting.