Maandag een verwaaide dag met 7 bf, dus nog een extra dag blijven liggen. Maar dinsdag zoals wij een week eerder via een briefje en ons ingeleverde bordje met de havenmeester van onze vereniging hadden afgesproken naar Edam gezeilt. Rond 16:30 uur afgemeerd in onze box die netjes met het bordje op bezet stond.