Om 07:00 uur komt een grote Liebherr kraan van de firma Schot het parkeerterrein oprijden.

 
De kraan wordt behendig door de chauffeur op zijn plek neergezet, om de eerste schepen van de tweede uithijsdag op hun bokken op het parkeerterrein te zetten.

                                                                                            

Maar traditioneel wordt er eerst in het clubgebouw een broodje en een kop koffie genuttigd door de havencommissie en de medewerkers van de hijsploeg.

Om 07:45 uur wordt alles in gereedheid gebracht om een begin te maken met het op de wal zetten van het eerste schip.

                      

Maria en ik hebben de afgelopen weken ons schip helemaal winterklaar gemaakt. Alles is van ons schip verwijderd, de zeilen, kleding, boeken, kaarten en de elektronica.

Om de wintertent te beschermen tegen doorschavielen op de zeereling hebben wij PVC-pijpen van 40 mm en daar over heen 50 mm over de zeereling aangebracht. Deze PVC-pijpen worden op zijn plaats gehouden door aluminium beugels ter hoogte van elke scepter.

    

Ter bescherming van onze gespoten romp ter hoogte waar de singels geplaatst moeten worden hebben wij twee zeiltjes onder de boot doorgetrokken en deze met lijntjes aan de scepters bevestigd.

Ook zijn er lange lijnen voor en achter aangebracht om het schip bij het uithijsen door een paar man onder controle te kunnen houden. 

                                      

De singels worden over de heg heen gegooid om onder het volgende schip te kunnen worden aangebracht. De bok die klaar staat wordt door een paar man met behulp van hondjes op zijn plek gereden.

                                 

En voor dat je er erg in hebt staat je schip weer op de kant en kan er begonnen worden met het schoonspuiten van het onderwaterschip.

                                       

En aan het einde van de dag kunnen wij moe maar voldaan huiswaarts keren.