Wij zijn om 07:00 uur opgestaan omdat wij hadden afgesproken om 08:00 uur te vertrekken. Dus eerst het ontbijt klaargemaakt en een pot thee voor onderweg gezet. Nadat ons schip weer helemaal klaar was hebben wij de jachthaven verlaten. In de Yttre hamnen (voorhaven) net naast een grote ferry die daar lag afgemeerd in de luwte ons grootzeil gehesen en verder op de motor de voorhaven uit gevaren.

Net buiten de pieren zijn wij nagenoeg 180 graden stuurboord uitgevaren over het Skansudd, Nyhamn om de vuurtoren op de kant Stenkyrkehuk weer stuurboord uit. Even later over het Stuklint, Haftingsklint en voor de plaats Norsklint nog meer stuurboord uit, daarna over het Saxrev richting de vuurtoren Svingrund met een hoogte van 9 meter.

Vlak voor deze vuurtoren hebben wij de zeilen opgeruimd en op de motor om de vuurtoren richting Fårösund N Yttre en geleidingston voor een smalle vaargeul.  Door de vaargeul kwamen wij weer in wat breder water en hebben wij onze weg vervolgt naar Fårösund.

Het was een kleine haven, hier hebben wij langs een langsteiger afgemeerd. Vier schepen aan de langsteiger de Sjors, D’ Halve Maen, Blacq-out, Lady Afiena, en de Deesse kwam tegen ons aan liggen. Bij het afrekenen bij de havenmeester moesten wij 100 kr meer betalen omdat wij langs de steiger waren gaan liggen en niet aan een lijn die je bij de steiger op kunt pakken en dan naar het achterschip kunt brengen en dan vast kikkeren.

Fårösund is een dorp op het Zweedse Oostzee-eiland Gotland met een oppervlakte van 284 hectare. Farösund is onderdeel van de parochie Bunge en van de gemeente Gotland.

Het dorp ligt aan zee en kijkt uit op het eiland Fårö waarmee het ieder half uur een gratis veerverbinding heeft. In de zomer wordt het druk bezocht door toeristen, maar gedurende de rest van het jaar is het er rustig. De plaats is echter niet ontstaan uit nood aan schilderachtigheid.

Tot aan het midden van de twintigste eeuw was het een klein, rustig plaatsje dat zijn bestaan dankte aan de veerboot naar Fårö. Doordat het Zweedse legerregiment KA3 zich hier in 1938 vestigde, begon er een periode van grote opleving voor het dorp, zo werd er onder andere een scheepswerf gebouwd. Het kust artillerieregiment vertrok echter in 2000. Vandaag de dag zijn de gebouwen van het regiment onder meer in gebruik als filmstudio.

Fårösund is ook de naam van de zeestraat tussen Gotland en Fårö.

Fårö (“schapeneiland” of, volgens een alternatieve verklaring, “Eiland van de varende mensen”) is een Zweeds eiland in de Oostzee, ten noordoosten van het eiland Gotland. Het wordt van dit eiland gescheiden door een smalle zeestraat, de Fårösund.
Fårö is 113 km² groot, iets kleiner dan Texel. Het heeft ongeveer 600 permanente inwoners. Het eiland is plat en heeft vele kleine meren. De grond bestaat grotendeels uit woeste grond en weidegrond. In het oostelijke deel bevindt zich het eigenaardige stuifzandlandschap Ulla Hau. In het Noorden van het eiland aan de kust bevinden zich merkwaardige erosiestructuren van kalksteen, de zogenoemde raukar.

Het eiland is gemakkelijk te bereiken. Elk half uur, in de zomermaanden vaker, vertrekt een gratis pontveer vanuit het dorp Fårösund op Gotland. De overtocht duurt zeven minuten.

In het voorjaar zijn de vogels heer en meester op het eiland. In de beboste gebieden broeden vogels ook nog gewoon op de grond, er zijn op het eiland geen natuurlijke vijanden (behalve meeuwen, ratten en sinds kort ook vossen).

Tijdens het korte zomerseizoen (van begin juli tot half augustus) wordt Fårö goed bezocht door toeristen. Zij worden gelokt door de zandstranden op het eiland, waarvan Sudersand het populairst is. In deze periode verblijft er een veelvoud van het gebruikelijke aantal mensen. Er zijn in die periode dan ook vele winkels, restaurants, overnachtings- en uitgaansgelegenheden op het eiland.

Fårö is een socken, historische kerkelijke deelgemeente, van het landschap Gotland. Op het eiland bevindt zich een fraaie kerk die oorspronkelijk uit de veertiende eeuw stamt maar sinds die tijd veelvuldig verbouwd is, het laatst in 1858. In deze kerk is een achttiende-eeuwse houtschildering te zien waarop het verhaal verteld wordt van een groep zeehondenjagers die op een ijsschots vast kwamen te zitten op zee. Zij werden op wonderbaarlijke wijze gered.

Een bekende inwoner was de filmregisseur en schrijver Ingmar Bergman. Hij nam op Fårö zijn film Persona op. Ter ere van hem wordt jaarlijks eind juni, begin juli een Bergmanweek gehouden. Ingmar Bergman ligt op Fårö begraven.

Historisch is Fårö een geïsoleerde buitenpost van het op zijn beurt geïsoleerde Gotland. De bevolking leefde van visserij en zeehondenjacht. In het midden van de negentiende eeuw, tijdens de Krimoorlog, die in 1856 eindigde, werd de zeestraat bij Fårö door de Engelse vloot gebruikt als aanvalsbasis. Er brak toen een Cholera-epidemie uit. Hier herinnert het Engelse kerkhof op Fårö nog aan.

Ook tijdens de Koude Oorlog was het eiland van groot strategisch belang. Het Zweedse leger had er een belangrijke basis. Tot in de jaren negentig was de toegang tot het eiland en het noorden van Gotland verboden voor buitenlanders. Grote borden in meerdere talen maakten weggebruikers hierop attent en op de maatregel werd scherp toegezien. Na het einde van de Koude Oorlog en de intrede in de EU kon de Zweedse regering dit niet langer handhaven.

Op het haventerrein hebben wij rond 17:00 uur van planken en stuthout wat banken gemaakt om een steigerborrel met wat hapjes te kunnen nuttigen. Het was een heerlijke gezellige met zon overgoten middag en hier hebben wij met zijn alle besloten om morgen naar Ventspils in Letland te varen.

Dus iedereen weer naar zijn eigen schip om het avondeten klaar te maken en in de loop van de avond op tijd naar bed te gaan.