Afgemeerd bij Watersport Vereniging De Zuiderzee.

2009-08-19 15-50-282009-08-20 09-42-25Watersport Vereniging De Zuiderzee is een vrij actieve club, opgericht in 1964, welke tot doel heeft de watersport te beoefenen en te bevorderen tegen een redelijke prijs. Postadres: Postbus 128 8320 AC Urk

Binnen de vereniging zijn 250 personen actief. Deze zijn: lid, donateur, jeugdlid, echtgenootlid of instructielid.

Men beschikt over een eigen jachthaven met ca. 90 ligplaatsen welke schepen tot ca. 11,50 meter lengte een ligplaats kan bieden. In het jaar 2003 is de jachthaven gesaneerd, weer op diepte gebracht en is het aantal ligplaatsen uitgebreid.

2009-08-20 17-02-49Voor passanten is het mogelijk om in overleg met de havenmeester een ligplaats in te nemen tegen een tarief van € 1,– per strekkende meter plus € 0,50 opslag voor toeristenbelasting (inclusief stroom, water, gebruik van douche/toilet en afvoer van het huishoudelijke afval).

Voorts beschikt men sinds oktober 2004 over een nieuwe botenloods, met een oppervlakte van 1200 M² waarin de winter ca. 40 boten gestald kunnen worden, tevens zijn er ruime mogelijkheden voor buitenstalling.

Voor de jachthaven en de botenstalling geldt dat er momenteel een wachtlijst is.

Om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken worden alle leden en donateurs verplicht om een bijdrage te leveren in de jaarlijkse zelfwerkzaamheid.