Na een geweldig verblijf in de St. Petersburg heeft de organisatie ter afsluiting nog een steigerborrel georganiseerd. Iedereen kon hier op de kade nog even alle evenementen die wij hier bijgewoond hebben de revu laten passeren.