Na het bezoek aan de Evangelisch-Lutherse Witte Domkerk op het Senaatsplein hebben wij met een boot een bezoek gebracht aan het Fort eiland Suomenlinna.


Maria, Tjet en Paul op de trap voor de Witte Domkerk lopen richting Senaatsplein.

Maria en Tjet op een bankje op de boot naar het Fort eiland Suomenlinna.