De wind in de Duitse bocht en voor de Nederlandse kust en ook bij ons zijn van dien aard dat wij in de vissershaven van Laboe blijven liggen.