Gezien de omgeving een inham met rondom bomen en twee aanleg steigers met morings hebben wij besloten hier een extra dag te blijven.