Om 07:00 uur opgestaan, brood klaargemaakt en koffie gezet. Daarna Maria wakker gemaakt en samen het ontbijt genuttigd.Na het ontbijt de boot verder klaargemaakt voor vertrek. Wij hebben gisteren besloten om naar IJmuiden te varen en als de wind meezit varen wij door naar Scheveningen. Om 08:55 uur de motor gestart om even warm te draaien, om 09:00 uur hebben wij onze box bij WSV De Zeevang verlaten. Nelie Schermer van de Melk Weg kwam naar buiten om ons uit te zwaaien. Bart Root liep ook al op zijn boot, hij zou met Lies de haven een paar uur later verlaten ook richting IJmuiden.

De Zeevang

Net buiten de haven het grootzeil gehesen en onze Hich Aspect uitgerold en koers gezet richting het Paard van Marken de vuurtoren van Marken.

Paard

De vuurtoren is ontworpen door J.Valk en gebouwd in 1839 en staat op de oostelijke punt van het eiland. De toren heeft een hoogte van 16 meter en een lichtbereik van 16,7 km.    De toren is begonnen als een vierkante vuurbaak in 1700. Later werden er gebouwen aan de vuurtoren gebouwd, die de toren de karakteristieke vorm gaf. In 1814 kreeg de toren een mistbel en in 1839 is de ronde toren gebouwd op het fundament van de vuurbaak. In 1919 is de mistbel vervangen voor een misthoorn.

Het liep allemaal lekker met de wind uit NNO 3-4 Bf. Wij moesten om bij de Schellingwouderbrug te komen 13.7 Nm. afleggen, vijf minuten voor de brug liggen wachten en daarna meteen geschut door de Oranje sluizen. Om zeilend het Noordzeekanaal af te varen hadden wij de wind uit de verkeerde hoek dus verder op de motor.

Het Noordzeekanaal.

Om de verbinding tussen de Haven van Amsterdam en de Noordzee te verbeteren werd in 1824 het Noordhollands Kanaal tussen Amsterdam en Den Helder in gebruik genomen. Dit kanaal voldeed al snel niet meer aan de eisen van het groeiende scheepvaartverkeer. Daarom werd enkele decennia later besloten om via de kortste verbinding tussen Amsterdam en de Noordzee een kanaal te graven. Hierbij werden de duinen nabij Velsen op het smalste deel van Holland (‘Holland op zijn Smalst’) doorgraven. Er werden sluizen aangelegd die de verbinding vormen tussen het kanaal en de zee.

Het Noordzeekanaal is grotendeels ontstaan door inpoldering van het IJ, hiervoor werden over een lengte van 17 km dijken aangelegd. Voor de afwatering en de scheepvaart van onder andere het Spaarne, de Zaan en de Nauernasche vaart werden negen zijkanalen aangelegd (Zijkanaal A t/m I). Graafwerk was noodzakelijk door de polder Buitenhuizen, ten zuiden van Assendelft, die zich uitstrekte tot nabij Spaardam.

NZK

De graafwerkzaamheden begonnen op 8 maart 1865 in de duinen van de Breesaap en duurden tot 1876. Omdat er geen Nederlands bedrijf was te vinden dat het werk aandurfde, is het werk gegund aan een Engelse aannemer. Bij de uitmonding van het kanaal op de Noordzee werden sluizen aangelegd. Hier ontstond de plaats IJmuiden. Na de kleine sluis (Zuidersluis) uit 1876 werd in 1896 de Middensluis aangelegd, in 1929 kwam de Noordersluis gereed. Dit was toen de grootste sluis in Europa.

Aan de oostkant van Amsterdam werd het met de Zuiderzee in open verbinding staande IJ afgesloten door de aanleg van de Oranjesluizen (in gebruik genomen in 1872), zodat tussen deze sluizen en die van IJmuiden één waterpeil kon worden gehandhaafd. Het kanaal is met de hand gegraven. De grondwerkers leefden onder erbarmelijke omstandigheden in hutten van sparrentakken, wrakhout, leem en stro, in gaten in de grond. Er waren er ook die in schuren woonden van particulieren die tegen woekerprijzen werden verhuurd. Ziekten, ruzies en drankmisbruik waren aan de orde van de dag.

Op 1 november 1876 werd het kanaal officieel geopend door koning Willem III. In de loop der tijd is het Noordzeekanaal diverse keren verbreed en verdiept.

Bij de sluizen van IJmuiden hoefden wij maar heel even te wachten alvorens wij geschut werden. Buiten de sluizen hebben wij gezien de wind die er stond besloten om door te varen naar Scheveningen. Hiervan hebben wij Bart en Lies van de Rootrunner telefonisch op de hoogte gesteld.

Ijmuiden

Vanaf de pieren van IJmuiden naar de jachthaven van Scheveningen moesten wij nog 25 Nm. afleggen. De wind was wat aangetrokken en wij hadden de stroom ook mee, maar na een heerlijke zeiltocht kregen wij de boulevard van Scheveningen in het vizier.

Scheveningen

Nadat wij bij de verkeercentrale Scheveningen toestemming hadden gevraagd om naar de jachthaven door te varen, hebben wij onze Lady Afiena als tweede schip vooraan aan een langssteiger in de jachthaven van Scheveningen afgemeerd.

Maria is meteen begonnen met het eten te koken en onder het genot van een glaasje champagne hebben wij in de kuip het eten genuttigd. Na het eten de boel opgeruimd en de boot klaar gemaakt om morgen rond 09:00 uur weer te vertrekken.